Informatii publice

Lista documente produse si , sau gestionate de spital in raport cu legea 544 , 2001
Model cerere informatii publice

Informatii generale
Structura organizatorica 09.2017
Autorizatia Sanitara de Functionare 162/2017
ROI partea 1 partea 2
ROF 03.2017
Autorizatie farmacie 2014-2019
Autorizatie radiologie 2014-2019
Ordin clasificare spital
Ordin schimbare denumire spital
Ordin 949 reorganizare
Organigrama
Strategie de dezvoltare
Ordin acreditare
Plan de management 2015
Raport anual de activitate 2017
Informatii financiare
Buget de venituri si cheltuieli CAS 2016 CJI 2016 DSP 2016 Sinteza 2016
Executie bugetara 06.2015 03.2015
Contract CAS servicii medicale – Spital 2014 AA 2015 2016
Contract CAS servicii medicale – Ambulator (clinice) 2016
Contract CAS servicii medicale – RECA 2017
Informatii achizitii publice
PAAP 2015 initial si modificari 05.08.2015
PAAP 2016 initial si modificari
PAAP 2017 initial si modificari 11.04.2017 30.05.2017 27.07.2017
Informatii resurse umane
Lista functii si drepturi personal 30.09.2017
Plan ocupare posturi
Salarii nete personal 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015