Coplata serviciilor medicale

Coplata serviciilor medicale

Hotararii de Guvern nr.117/2013- pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, incepand cu data de 1.04.2013 :

Pentru serviciile medicale spitalicesti acordate în regim de spitalizare continua,in Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”, nivelul coplatii este de 5 lei asa cum a fost stabilit de unitate, cu avizul Consiliului de Administratie ,in data de _________.

Plata se face in numerar, la Camera de Garda cu eliberarea chitantei privind plata sumei de 5 lei.

Spitalul încaseaza de la asigurati suma corespunzatoare coplatii, astfel:
a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continua, în sectiile/compartimentele cu paturi din unitatile sanitare cu paturi organizate conform prevederilor legale în vigoare si aflate în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate;
b) pentru serviciile medicale spitalicesti, acordate în regim de spitalizare continua, prevazute în pachetul de servicii medicale de baza si în pachetul de servicii ce se acorda persoanelor care se asigura facultativ.
Exceptie fac:
– serviciile medicale spitalicesti acordate în sectiile/compartimentele de îngrijiri paliative,
-serviciile medicale spitalicesti pentru internarile obligatorii pentru bolnavii psihici prevazuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecarii sau urmaririi penale,
– serviciile medicale spitalicesti de lunga durata (ani)
– serviciile medicale spitalicesti pentru care criteriul de internare este urgenta;
Totodata , in conformitate cu prevederile art. 213^1 din Legea nr 95/2006-privind reforma in domeniul sanitar, urmatoarele categorii de asigurati sunt scutite de la coplata, dupa cum urmeaza:
a) copiii pâna la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani si 26 de ani, daca sunt elevi, absolventi de liceu, pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studentii, daca nu realizeaza venituri din munca;
b) bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pentru serviciile medicale aferente bolii de baza respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse;
c) pensionarii cu venituri numai din pensii de pâna la 740 lei/luna.
d) toate femeile însarcinate si lauzele, pentru servicii medicale legate de evolutia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara, pentru toate serviciile medicale.

(3) Categoriile de asigurati scutite de coplata, prevazute la art. 213^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fac dovada acestei calitati cu documente eliberate de autoritatile competente ca se încadreaza în respectiva categorie, precum si cu documente si/sau, dupa caz, cu declaratie pe propria raspundere ca îndeplinesc conditiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevazut în norme.