1. Introducere

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Balaceanca actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal pentru activitatile desfaturate.

Prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal prin intermediul website-ului www.eftimiediamandescu.ro are ca scop posibilitatea furnizarii raspunsurilor solicitate catre dumneavoastra.

Politica de confidentialitate are la baza cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul nr. 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora si Legea 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului 2016/679.

Prezenta Politica de Confidentialitate detaliaza modul in care institutia noastra colecteaza, prelucreaza, utilizeaza si gestioneaza datele dumneavoastra cu caracter personal.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Politica pentru a intelege scopurile pentru care sunt colectate datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si toate drepturile de care dispuneti cu privire la datele dumneavoastra, in conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal.

In cazul in care aveti nelamuriri cu privire la prezenta politica sau modul de utilizare a datelor dumneavoastra, va stam la dispozitie si ne puteti contacta in scris, avand urmatoarele date de contact:

Denumirea Institutiei: Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Balaceanca,

Adresa: Comuna Cernica, Balaceanca, str. Garii, nr 56, jud. Ilfov

De la momentul primirii cererii, va vom formula un raspuns in termen de 30 de zile.

 1. Definitii utile

In cadrul prezentei politici sunt utilizati termeni avand urmatoarele semnificatii:

date cu caracter personal” – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

restrictionarea prelucrarii” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

 „Operator” – Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Balaceanca entitate care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;.

consimtamantul persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Plaforma online” – pagina de internet dezvoltata in cadrul numelui de domeniu www.eftimiedimandescu.ro

Cookie-urile” sunt fisiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastra (computer, tableta sau mobil) atunci cand va aflati pe Internet, inclusiv pe website.

 1. Date cu caracter personal prelucrate si scopurile prelucrarii

Spitalul prelucreaza date cu caracter personal numai daca acestea sunt necesare in legatura cu scopul pentru care au fost colectate.

Ne puteti furniza informatii despre dumneavoastra atunci cand utilizati serviciile noastre puse la dispozitie prin intermediul site-ului, respectiv completarea formularului de contact sau apelarea la unul din numerele de telefon afisate pe pagina noastra web, astfel:

 • Prin intermediul site-ului, prin introducerea datelor in formularul de contact, precum si prin utilizarea fisierelor de tip cookie;
 • Prin intermediul serviciilor ce va sunt la dispozitie, respectiv serviciul telefonic din cadrul spitalului. Mentionam ca apelurile pot fi inregistrate, cu acordul dumneavoastra;

Astfel de date pot include:

 • informatiile dumneavoastra de contact (nume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, etc.);
 • informatii demografice (varsta, stare civila, componenta familiei, etc.);

Va recomandam ca, prin intermediul formularului de contact, sa nu transmiteti date despre starea de sanatate, diagnostic, tratamente sau alte asemenea. Orice astfel de informatii vor fi furnizate direct in cadrul institutiei.

Spitalul  se angajeaza ca toate informatiile privind datele dumneavoastra personale sa fie tratate in mod confidential si protejate corespunzator. Datele personale sunt pastrate in medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizata.

 1. Retentia datelor

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” respecta prevederile legale cu privire la retentia si stergerea datelor cu caracter personal si ia toate masurile necesare pentru a va asigura ca datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioada mai lunga decat este necesara, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

 • Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” va asigura ca orice transfer de date, daca este necesar, se face cu respectarea stricta a legislatiei in domeniu, respectiv cu toate cerintele legale prevazute de catre Regulamentul 2016/679.

 • Securitatea prelucrarilor datelor

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu”  se angajeaza sa evalueze, sa verifice si sa actualizeze in mod constant masurile de securitate implementate pentru a asigura ca acestea sunt suficiente pentru protejarea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice. In acest sens,

 • Drepturile persoanelor vizate

Retineti ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, in calitate de persoana vizata dispuneti oricand de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” si, in caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora. Furnizarea informatiilor solicitate se va realiza in principiu fara perceperea unei taxe.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizeaza corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar catre care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate;
 • Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii, in cazul in care:
 • consideri ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegala, insa nu doriti stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrangerea utilizarii acestor date;
 • in cazul in care Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru scopurile definite, insa aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta;
 • Drept de a solicita stergerea datelor cu caracter personal prelucrate care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • in calitate de persoana vizata, va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii;
 • va exercitati dreptul de a va opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 • Dreptul de a va retrage oricand consimtamantul cu privirela prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • Dreptul de a va opune cu privirela prelucrareadatelordin motive legate de situatia  particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeieaza pe un interes legitim, precum si  dreptul de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

Toate datele personale prelucrate de catre noi sunt detinute legal, iar prelucrarea se realizeaza intr-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar  intr-o maniera semnificativa;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, insemmand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Spitalului de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum  si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, daca acest lucru este fezabil si rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace  automate;
 • Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Puteti contacta Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro, sau la numarul de telefon +40.318.059.211.

 • Utilizarea modulelor cookie

Cookie-urile sunt fisiere de mici dimensiuni care sunt stocate temporar sau permanent in dispozitivul utilizat pentru accesarea unei pagini de internet, de catre serverul unui site web prin browser si care simplifica, imbunatateste si personalizeaza utilizarea site-ului.

Aceste fisiere fac posibila in principal recunoasterea dispozitivului utilizatorului website-ului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. De asemenea, aceste module vor retine informatii relevante din timpul navigarii pe pagina noastra ( detalii de logare, sectiuni vizitate).

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile noastre pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre de internet, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, fara a permite identificarea personala a utilizatorului.

Folosim doua tipuri de cookie-uri: de sesiune si fixe. Cookie-urile de sesiune sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii ( pana la parasirea website-ului www.eftimiediamandescu.ro). Cookie-urile fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada determinata de parametrii cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Pentru a veni in ajutorul dumneavoastra, va punem la dispozitie cateva site-uri utile pentru a afla informatii suplimentare despre cookie-uri in general si modalitatile de utilizare a acestora:

Daca doriti mai multe informatii privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteti accesa urmatoarea adresa web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262.

Aceasta politica poate fi actualizata de catre spital, pentru a reflecta implemetarea oricaror modificari legislative cu privire la protectia datelor cu caracter personal si va fi publicata pe site forma cea mai recenta a acesteia. Va sfatuim sa verificati periodic sectiunea Politica de confidentialitate pentru a fi informati cu privire la aceste posibile modificari.