Obligatiile asiguratilor

Obligatiile asiguratilor

 

Obligatiile asiguratilor sunt urmatoarele:
a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
c) sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
e) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
f) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
g) sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru si prin normele de aplicare a acestuia
h) sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.