Obligatiile pacientului

Obligatiile pacientului

  1. Sa respecte regulile ce se aplica în spital;
  2. Sa pastreze ordinea, linistea si curatenia în spital;
  3. Sa respecte programul de vizite si de masa precum si circuitele functionale din spital;
  4. Sa nu deterioreze bunurile din spital;
  5. Sa respecte indicatiile terapeutice ale medicului pe perioada internarii;
  6. Sa nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor sefi de sectie;
  7. Sa nu paraseasca spitalul fara aprobare pentru probleme extramedicale; în cazul în care are drept de învoire sa nu depaseasca timpul care i-a fost acordat;
  8. Sa pastreze si sa predea în bune conditii echipamentul de spital si lenjeria de pat primite pentru sederea în spital;

Se interzice complet fumatul in spital avand in vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3(1). Nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 100 – 500 RON. Aceasta prevedere trebuie respectata de catre personalul incadrat in unitate, de catre pacienti, apartinatori precum si orice alta persoana care se afla in unitatea sanitara.