METODOLOGIE ORGANIZARE SI DESFASURARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE SEF SERVICIU APROVIZIONARE, TRANSPORT, ACHIZITII PUBLICE, TEHNIC SI ADMINISTRATIV PE PERIOADA NEDETERMINATA, IN CADRUL SPITALULUI DE PSIHIATRIE „EFTIMIE DIAMANDESCU” BALACEANCA