Rectificare anunt, bibliografie concurs sef Administrativ

La anuntul nr.6263/26.06.2019 pentru ocuparea postului  de sef Serviciu Aprovizionare, Transport, Tehnic si Administrativ, se face urmatoarea rectificare:
in loc de „Punctajul minim de promovare la fiecare proba este de 50 de puncte”,
se va corecta: „Punctajul minim de promovare la fiecare proba este de 70 de puncte”