Rezultat interviu la concursul de ocupare a unui post vacanat de asistent medical radiologie in cadrul laboratorului radiologie-imagistica medicala