Suport pentru dezvoltarea serviciilor medicale – proiect finantat din FEDR prin POIM 2014-2020, cod SMIS 138135